Regnskapet i skyen

Regnskapet i skyen med Tripletex

Tripletex leverer et komplett, skybasert økonomisystem. Systemet består av en rekke ulike moduler for regnskap, faktura, lønn, timeføring, prosjektstyring og CRM, og brukerne velger selv de modulene de trenger. Alle modulene er sømløst integrert med hverandre, og på denne måten passer Tripletex til alle - fra de små til de store firmaene.

Fokuset i Tripletex ligger på smarte og intuitive løsninger, gode APIer og automatisering. På denne måten får brukerne muligheten til å gjøre store deler av regnskapsarbeidet selv, og kan enkelt og fleksibelt koble på andre systemer de har bruk for, eller regnskapsfører hvis de ønsker det.

Et komplett skybasert økonomisystem med prosjekt og timeføring

Tripletex består av mange ulike moduler, og du velger selv de du trenger. Alle modulene er sømløst integrert med hverandre, og på denne måten passer Tripletex til alle - fra de små til de store firmaene.

Faktura og regnskap

Med Tripletex har brukerne alltid full kontroll over bedriftens regnskap og faktura med et system som er befriende enkelt å forstå.

Lønn og reiseregning

Tilpass lønnsutbetaling etter bedriftens lønnsbehov, og før timer, reiseregninger og ansattutlegg direkte i løsningen.

Bransjeløsninger

Tripletex har spesialtilpassede bransjeløsninger for regnskapsførere, revisorer, elektrikere og rørleggere.

Integrasjoner

Tripletex har ferdige integrasjoner med faktoringselskaper, nettbutikker, årsavslutningsprogrammer, inkassobyråer, bestillingsprogrammer og andre regnskapssystemer.


Vil du ha skreddersøm av økonomitjenester og egen saksbehandler? 

Ta kontakt med oss